Efesis 6v15 i els peus calçats amb la preparació de l’evangeli de la pau. καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης·

Data: 
2016-01-11, dilluns
Comentari: 

Efesis 6v15 i els peus calçats amb la preparació de l’evangeli de la pau.

καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης·