Marc 13v31 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται· οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

Data: 
2016-02-08, dilluns
Comentari: 

Marc 13v31 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.

ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται· οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.