2 Pere 1v21 perquè la profecia mai no ha estat portada per voluntat humana, sinó que els sants homes de Déu van parlar portats per l’Esperit Sant.

Data: 
2016-02-10, dimecres
Comentari: 

2a Pere 1v21 perquè la profecia mai no ha estat portada per voluntat humana, sinó que els sants homes de Déu van parlar portats per l’Esperit Sant.

οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτὲ προφητεία, ἀλλ᾽ ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι.

For <1063> the prophecy <4394> came <5342> (5681) not <3756> in old time <4218> by the will <2307> of man <444>: but <235> holy <40> men <444> of God <2316> spake <2980> (5656) as they were moved <5342> (5746) by <5259> the Holy <40> Ghost <4151>.