Hebreus 4v12 Perquè la Paraula de Déu és viva i eficaç, i més tallant que cap espasa de dos talls, i s’endinsa fins a la divisió de l’ànima i de l’esperit, de les juntures i del moll dels ossos, i discerneix les intencions i els pensaments del cor.

Data: 
2016-02-11, dijous
Comentari: 

Hebreus 4v12 Perquè la Paraula de Déu és viva i eficaç, i més tallant que cap espasa de dos talls, i s’endinsa fins a la divisió de l’ànima i de l’esperit, de les juntures i del moll dels ossos, i discerneix les intencions i els pensaments del cor.

ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐνεργής, καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον, καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς τε καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας.

For <1063> the word <3056> of God <2316> is quick <2198> (5723), and <2532> powerful <1756>, and <2532> sharper <5114> than <5228> any <3956> twoedged <1366> sword <3162>, piercing <1338> (5740) even to <891> the dividing asunder <3311> of soul <5590> and <5037> <2532> spirit <4151>, and <5037> <2532> of the joints <719> and <2532> marrow <3452>, and <2532> is a discerner <2924> of the thoughts <1761> and <2532> intents <1771> of the heart <2588>.