2a Pere 1v20 sabent això en primer lloc: que cap profecia de l’Escriptura no ve per interpretació pròpia, τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται.

Data: 
2016-02-20, dissabte
Comentari: 

2a Pere 1v20 sabent això en primer lloc: que cap profecia de l’Escriptura no ve per interpretació pròpia,

τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται.

Knowing <1097> (5723) this <5124> first <4412>, that <3754> no <3756> <3956> prophecy <4394> of the scripture <1124> is <1096> (5736) of any private <2398> interpretation <1955>.