2a Pere 1v19 I tenim encara més ferma la paraula profètica, en què feu bé de fixar-vos atentament, com un llum que brilla en un lloc fosc, fins que el dia claregi, i l’estel del matí s’aixequi en els vostres cors; καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν

Data: 
2016-02-23, dimarts
Comentari: 

2a Pere 1v19 I tenim encara més ferma la paraula profètica, en què feu bé de fixar-vos atentament, com un llum que brilla en un lloc fosc, fins que el dia claregi, i l’estel del matí s’aixequi en els vostres cors;

καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·

We have <2192> (5719) also <2532> a more sure <949> word <3056> of prophecy <4397>; whereunto <3739> ye do <4160> (5719) well <2573> that ye take heed <4337> (5723), as <5613> unto a light <3088> that shineth <5316> (5730) in <1722> a dark <850> place <5117>, until <2193> <3757> the day <2250> dawn <1306> (5661), and <2532> the day star <5459> arise <393> (5661) in <1722> your <5216> hearts <2588>: