Joan 5v39 Examineu les Escriptures, perquè penseu que en elles teniu la vida eterna, i elles són les que donen testimoni de mi. ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν, καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·

Data: 
2016-03-01, dimarts
Comentari: 

Joan 5v39 Examineu les Escriptures, perquè penseu que en elles teniu la vida eterna, i elles són les que donen testimoni de mi.

ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν, καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ·

Search <2045> (5719) (5720) the scriptures <1124>; for <3754> in <1722> them <846> ye <5210> think <1380> (5719) ye have <2192> (5721) eternal <166> life <2222>: and <2532> they <1565> are they <1526> (5748) which testify <3140> (5723) of <4012> me <1700>.