Joan 5v46 Perquè si creguéssiu Moisès, també em creuríeu a mi, perquè ell va escriure de mi. εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωσῇ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί· περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν.

Data: 
2016-03-02, dimecres
Comentari: 

Joan 5v46 Perquè si creguéssiu Moisès, també em creuríeu a mi, perquè ell va escriure de mi.

εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωσῇ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί· περὶ γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν.

For <1063> <1487> had ye believed <4100> (5707) Moses <3475>, ye would have believed <4100> (5707) <302> me <1698>: for <1063> he <1565> wrote <1125> (5656) of <4012> me <1700>.