Lluc 24v46 I els digué: Així està escrit, i així calia que el Crist patís i ressuscités d’entre els morts al tercer dia, καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτω γέγραπται, καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,

Data: 
2016-03-10, dijous
Comentari: 

Lluc 24v46 I els digué: Així està escrit, i així calia que el Crist patís i ressuscités d’entre els morts al tercer dia,

καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι Οὕτω γέγραπται, καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ,

And <2532> said <2036> (5627) unto them <846>, Thus <3754> <3779> it is written <1125> (5769), and <2532> thus <3779> it behoved <1163> (5713) Christ <5547> to suffer <3958> (5629), and <2532> to rise <450> (5629) from <1537> the dead <3498> the third <5154> day <2250>: