Lluc 24v47 i que en el seu Nom sigui predicat el penediment i la remissió dels pecats a totes les nacions, començant des de Jerusalem. καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

Data: 
2016-03-11, divendres
Comentari: 

Lluc 24v47 i que en el seu Nom sigui predicat el penediment i la remissió dels pecats a totes les nacions, començant des de Jerusalem.

καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ.

And <2532> that repentance <3341> and <2532> remission <859> of sins <266> should be preached <2784> (5683) in <1909> his <846> name <3686> among <1519> all <3956> nations <1484>, beginning <756> (5671) at <575> Jerusalem <2419>.