Èxode 20v7 No prendràs el Nom de Jahveh, el teu Déu, en va, perquè Jahveh no tindrà per innocent el qui usa el seu Nom en va. לֹ֥א תִשָּׂ֛א אֶת־שֵֽׁם־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לַשָּׁ֑וְא כִּ֣י לֹ֤א יְנַקֶּה֙ יְהוָ֔ה אֵ֛ת אֲשֶׁר־יִשָּׂ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ לַשָּֽׁוְא׃

Data: 
2016-03-21, dilluns
Comentari: 

Èxode 20v7 No prendràs el Nom de Jahveh, el teu Déu, en va, perquè Jahveh no tindrà per innocent el qui usa el seu Nom en va.

לֹ֥א תִשָּׂ֛א אֶת־שֵֽׁם־יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ לַשָּׁ֑וְא כִּ֣י לֹ֤א יְנַקֶּה֙ יְהוָ֔ה אֵ֛ת אֲשֶׁר־יִשָּׂ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ לַשָּֽׁוְא׃ פ

Thou shalt not take <05375> (08799) the name <08034> of the LORD <03068> thy God <0430> in vain <07723>; for the LORD <03068> will not hold him guiltless <05352> (08762) that taketh <05375> (08799) his name <08034> in vain <07723>.