Marc 12v30 I estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i amb tota la teva ment i amb tota la teva força. Aquest és el primer manament. καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου,

Data: 
2016-04-02, dissabte
Comentari: 

Marc 12v30 I estimaràs el Senyor el teu Déu amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima i amb tota la teva ment i amb tota la teva força. Aquest és el primer manament.

καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. αὕτη πρώτη ἐντολή.

And <2532> thou shalt love <25> (5692) the Lord <2962> thy <4675> God <2316> with <1537> all <3650> thy <4675> heart <2588>, and <2532> with <1537> all <3650> thy <4675> soul <5590>, and <2532> with <1537> all <3650> thy <4675> mind <1271>, and <2532> with <1537> all <3650> thy <4675> strength <2479>: this <3778> is the first <4413> commandment <1785>.