Romans 10v11 Perquè l’Escriptura diu: Tot el qui creu en ell no serà avergonyit. λέγει γὰρ ἡ γραφή, Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.

Data: 
2016-04-18, dilluns
Comentari: 

Romans 10v11 Perquè l’Escriptura diu: Tot el qui creu en ell no serà avergonyit.

λέγει γὰρ ἡ γραφή, Πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται.

For <1063> the scripture <1124> saith <3004> (5719), Whosoever <3956> believeth <4100> (5723) on <1909> him <846> shall <2617> <0> not <3756> be ashamed <2617> (5701).