1Corintis 1v2 ¶ a l’església de Déu que és a Corint, als santificats en Crist-Jesús, cridats com a sants, amb tots els qui en tot lloc invoquen el Nom del nostre Senyor Jesu-Crist, Senyor d’ells i nostre: ¶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγια

Data: 
2016-10-02, diumenge
Comentari: 

1Corintis 1v2 ¶ a l’església de Déu que és a Corint, als santificats en Crist-Jesús, cridats com a sants, amb tots els qui en tot lloc invoquen el Nom del nostre Senyor Jesu-Crist, Senyor d’ells i nostre:

¶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν·

¶ Unto the church <1577> of God <2316> which <3588> is <5607> (5752) at <1722> Corinth <2882>, to them that are sanctified <37> (5772) in <1722> Christ <5547> Jesus <2424>, called <2822> to be saints <40>, with <4862> all <3956> that in <1722> every <3956> place <5117> call upon <1941> (5734) the name <3686> of Jesus <2424> Christ <5547> our <2257> Lord <2962>, both <5037> theirs <846> and <2532> ours <2257>: