1Corintis 1v9 Fidel és Déu, per qui heu estat cridats a la comunió amb el seu Fill Jesu-Crist, Senyor nostre. πιστὸς ὁ Θεός, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

Data: 
2016-10-09, diumenge
Comentari: 

1Corintis 1v9 Fidel és Déu, per qui heu estat cridats a la comunió amb el seu Fill Jesu-Crist, Senyor nostre.

πιστὸς ὁ Θεός, δι᾽ οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

God <2316> is faithful <4103>, by <1223> whom <3739> ye were called <2564> (5681) unto <1519> the fellowship <2842> of his <846> Son <5207> Jesus <2424> Christ <5547> our <2257> Lord <2962>.