1Corintis 1v13 ¿És que el Crist està dividit? ¿Va ser potser Pau crucificat per vosaltres, o fóreu batejats en el nom de Pau? μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;

Data: 
2016-10-13, dijous
Comentari: 

1Corintis 1v13 ¿És que el Crist està dividit? ¿Va ser potser Pau crucificat per vosaltres, o fóreu batejats en el nom de Pau?

μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν, ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;

Is <3307> <0> Christ <5547> divided <3307> (5769)? <3361> was <4717> <0> Paul <3972> crucified <4717> (5681) for <5228> you <5216>? or <2228> were ye baptized <907> (5681) in <1519> the name <3686> of Paul <3972>?