1Corintis 1v16 També vaig batejar la casa d’Estefanàs; a part d’ells, no sé que hagi batejat ningú més. ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.

Data: 
2016-10-16, diumenge
Comentari: 

1Corintis 1v16 També vaig batejar la casa d’Estefanàs; a part d’ells, no sé que hagi batejat ningú més.

ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα.

And <1161> I baptized <907> (5656) also <2532> the household <3624> of Stephanas <4734>: besides <3063>, I know <1492> (5758) not <3756> whether I baptized <907> (5656) any <1536> other <243>.