1Corintis 1v21 Perquè, com que en la saviesa de Déu el món, per mitjà de la saviesa, no va conèixer Déu, va plaure a Déu de salvar els creients per mitjà de la neciesa de la predicació. ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας

Data: 
2016-10-21, divendres
Comentari: 

1Corintis 1v21 Perquè, com que en la saviesa de Déu el món, per mitjà de la saviesa, no va conèixer Déu, va plaure a Déu de salvar els creients per mitjà de la neciesa de la predicació.

ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.

For <1063> after <1894> that in <1722> the wisdom <4678> of God <2316> the world <2889> by <1223> wisdom <4678> knew <1097> (5627) not <3756> God <2316>, it pleased <2106> (5656) God <2316> by <1223> the foolishness <3472> of preaching <2782> to save <4982> (5658) them that believe <4100> (5723).