1Corintis 1v31 a fi que, com està escrit: El qui es gloria, que es gloriï en el Senyor. ἵνα, καθὼς γέγραπται, Ὁ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.

Data: 
2016-10-31, dilluns
Comentari: 

1Corintis 1v31 a fi que, com està escrit: El qui es gloria, que es gloriï en el Senyor.

ἵνα, καθὼς γέγραπται, Ὁ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.

That <2443>, according as <2531> it is written <1125> (5769), He that glorieth <2744> (5740), let him glory <2744> (5737) in <1722> the Lord <2962>.