Jonàs 4v4 I Jahveh va respondre: ¿Fas bé d’enutjar-te així? וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה הַהֵיטֵ֖ב חָ֥רָה לָֽךְ׃

Data: 
2016-12-10, dissabte
Comentari: 

Jonàs 4v4 I Jahveh va respondre: ¿Fas bé d’enutjar-te així?

וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֔ה הַהֵיטֵ֖ב חָ֥רָה לָֽךְ׃

Then said <0559> (08799) the LORD <03068>, Doest thou well <03190> (08687) to be angry <02734> (08804)?