1a Corintis 13v1 ¶ Si parlo les llengües dels homes i dels àngels però no tinc amor, sóc un bronze que ressona o un címbal que fa soroll. ¶ Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

Data: 
2016-12-19, dilluns
Comentari: 

1a Corintis 13v1 ¶ Si parlo les llengües dels homes i dels àngels però no tinc amor, sóc un bronze que ressona o un címbal que fa soroll.

¶ Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

¶ Though <1437> I speak <2980> (5725) with the tongues <1100> of men <444> and <2532> of angels <32>, and <1161> have <2192> (5725) not <3361> charity <26>, I am become <1096> (5754) as sounding <2278> (5723) brass <5475>, or <2228> a tinkling <214> (5723) cymbal <2950>.