1a Corintis 13v3 I si reparteixo tots els meus béns per donar menjar, i ofereixo el meu cos perquè sigui cremat, però no tinc amor, no em serveix de res. καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω,

Data: 
2016-12-21, dimecres
Comentari: 

1a Corintis 13v3 I si reparteixo tots els meus béns per donar menjar, i ofereixo el meu cos perquè sigui cremat, però no tinc amor, no em serveix de res.

καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

And <2532> though <1437> I bestow <5595> <0> all <3956> my <3450> goods <5224> (5723) to feed <5595> (5661) the poor, and <2532> though <1437> I give <3860> (5632) my <3450> body <4983> to <2443> be burned <2545> (5703), and <1161> have <2192> (5725) not <3361> charity <26>, it profiteth me <5623> (5743) nothing <3762>.