1a Corintis 13v4 ¶ L’amor és pacient, bondadós; l’amor no és envejós, l’amor no es vanagloria, no s’infla; ¶ ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται· ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ· ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

Data: 
2016-12-22, dijous
Comentari: 

1a Corintis 13v4 ¶ L’amor és pacient, bondadós; l’amor no és envejós, l’amor no es vanagloria, no s’infla;

¶ ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται· ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ· ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

¶ Charity <26> suffereth long <3114> (5719), and is kind <5541> (5736); charity <26> envieth <2206> (5719) not <3756>; charity <26> vaunteth <4068> <0> not <3756> itself <4068> (5736), is <5448> <0> not <3756> puffed up <5448> (5743),