1a Corintis 13v11 Quan jo era un nen, parlava com un nen, pensava com un nen, raonava com un nen, però quan em vaig fer un home, vaig deixar les coses de nen. ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀ

Data: 
2016-12-29, dijous
Comentari: 

1a Corintis 13v11 Quan jo era un nen, parlava com un nen, pensava com un nen, raonava com un nen, però quan em vaig fer un home, vaig deixar les coses de nen.

ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

When <3753> I was <2252> (5713) a child <3516>, I spake <2980> (5707) as <5613> a child <3516>, I understood <5426> (5707) as <5613> a child <3516>, I thought <3049> (5711) as <5613> a child <3516>: but <1161> when <3753> I became <1096> (5754) a man <435>, I put away <2673> (5758) childish things <3516>.