1a Corintis 13v12 Perquè ara hi veiem per un mirall, de manera borrosa, però llavors hi veurem cara a cara. Ara conec en part, però llavors coneixeré plenament, com també jo sóc plenament conegut. βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρό

Data: 
2016-12-30, divendres
Comentari: 

1a Corintis 13v12 Perquè ara hi veiem per un mirall, de manera borrosa, però llavors hi veurem cara a cara. Ara conec en part, però llavors coneixeré plenament, com també jo sóc plenament conegut.

βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾽ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

For <1063> now <737> we see <991> (5719) through <1223> a glass <2072>, darkly <1722> <135>; but <1161> then <5119> face <4383> to <4314> face <4383>: now <737> I know <1097> (5719) in <1537> part <3313>; but <1161> then <5119> shall I know <1921> (5695) even as <2531> also <2532> I am known <1921> (5681).