Lluc 1v25 Així ha obrat amb mi el Senyor, en aquests dies que li ha plagut traure el meu oprobi d’entre els homes. ὅτι Οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.

Data: 
2017-02-07, dimarts
Comentari: 

Lluc 1v25 Així ha obrat amb mi el Senyor, en aquests dies que li ha plagut traure el meu oprobi d’entre els homes.ὅτι Οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men.