Lluc 1v27 a una verge esposada amb un home que es deia Josep, de la casa de David. I el nom de la verge era Maria. πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαβίδ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.

Data: 
2017-02-09, dijous
Comentari: 

Lluc 1v27 a una verge esposada amb un home que es deia Josep, de la casa de David. I el nom de la verge era Maria.πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαβίδ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin's name was Mary.