Lluc 1v31 I heus aquí, concebràs en el teu si i tindràs un fill, i li posaràs per nom Jesús. καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

Data: 
2017-02-13, dilluns
Comentari: 

Lluc 1v31 I heus aquí, concebràs en el teu si i tindràs un fill, i li posaràs per nom Jesús.καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.