Lluc 1v33 I regnarà eternament sobre la casa de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.

Data: 
2017-02-15, dimecres
Comentari: 

Lluc 1v33 I regnarà eternament sobre la casa de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi.καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.