Lluc 1v34 Llavors Maria digué a l’àngel: Com serà això, si no conec home? εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;

Data: 
2017-02-16, dijous
Comentari: 

Lluc 1v34 Llavors Maria digué a l’àngel: Com serà això, si no conec home?εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?