Lluc 1v39 I en aquells dies, Maria es va alçar i se n’anà de pressa cap a la muntanya, a una ciutat de Judà. Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα,

Data: 
2017-02-21, dimarts
Comentari: 

Lluc 1v39 I en aquells dies, Maria es va alçar i se n’anà de pressa cap a la muntanya, a una ciutat de Judà.Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα,And Mary arose in those days, and went into the hill country with haste, into a city of Juda;