Lluc 1v41 I s’esdevingué que, quan Elisabet escoltà la salutació de Maria, el nen saltà dins del seu ventre, i Elisabet fou omplerta de l’Esperit Sant. καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· κα

Data: 
2017-02-23, dijous
Comentari: 

 Lluc1v41 I s’esdevingué que, quan Elisabet escoltà la salutació de Maria, el nen saltà dins del seu ventre, i Elisabet fou omplerta de l’Esperit Sant.καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,And it came to pass, that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Ghost: