Lluc 1v44 Perquè heus aquí, així que ha arribat el so de la teva salutació a les meves orelles, el nen ha saltat de goig en el meu ventre. ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.

Data: 
2017-02-26, diumenge
Comentari: 

Lluc 1v44 Perquè heus aquí, així que ha arribat el so de la teva salutació a les meves orelles, el nen ha saltat de goig en el meu ventre.ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.