Lluc 1v46 I Maria digué: La meva ànima exalça la grandesa del Senyor, καὶ εἶπε Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον,

Data: 
2017-02-27, dilluns
Comentari: 

Lluc 1v46 I Maria digué: La meva ànima exalça la grandesa del Senyor,καὶ εἶπε Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον,And Mary said, My soul doth magnify the Lord,