Lluc 1v47 i el meu esperit s’alegra en Déu, el meu Salvador. καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.

Data: 
2017-02-28, dimarts
Comentari: 

 Lluc 1v47 i el meu esperit s’alegra en Déu, el meu Salvador.καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου.And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.