Lluc 1v58 I els veïns i els seus parents escoltaren que el Senyor havia mostrat la seva gran misericòrdia en ella, i s’alegraren amb ella. καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ

Data: 
2017-03-10, divendres
Comentari: 

Lluc 1v58 I els veïns i els seus parents escoltaren que el Senyor havia mostrat la seva gran misericòrdia en ella, i s’alegraren amb ella.καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.And <2532> her neighbours <4040> and <2532> her <846> cousins <4773> heard <191> (5656) how <3754> the Lord <2962> had shewed great <3170> (5707) mercy <1656> <846> upon <3326> her <846>; and <2532> they rejoiced <4796> (5707) with her <846>.