Lluc 1v69 I ens ha alçat el corn de salvació, a la casa de David, el seu servent, καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαβὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ

Data: 
2017-03-21, dimarts
Comentari: 

Lluc 1v69 I ens ha alçat el corn de salvació, a la casa de David, el seu servent,καὶ ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν τῷ οἴκῳ Δαβὶδ τοῦ παιδὸς αὐτοῦAnd <2532> hath raised up <1453> (5656) an horn <2768> of salvation <4991> for us <2254> in <1722> the house <3624> of his <846> servant <3816> David <1138>;