Lluc 1v80 I el nen anava creixent i s’enfortia en esperit, i s’estava en els deserts, fins al dia de la seva manifestació a Israel. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.

Data: 
2017-03-31, divendres
Comentari: 

Lluc 1v80 I el nen anava creixent i s’enfortia en esperit, i s’estava en els deserts, fins al dia de la seva manifestació a Israel.Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.And <1161> the child <3813> grew <837> (5707), and <2532> waxed strong <2901> (5712) in spirit <4151>, and <2532> was <2258> (5713) in <1722> the deserts <2048> till <2193> the day <2250> of his <846> shewing <323> unto <4314> Israel <2474>.