Fets 26v4 ¶ Així doncs, tots els jueus coneixen la meva vida d’ençà de la meva joventut, que des del començament vaig passar entre la meva nació a Jerusalem.  ¶ τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος, τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἐν Ἱεροσολύμο

Data: 
2017-06-04, diumenge
Comentari: 

Fets 26v4 ¶ Així doncs, tots els jueus coneixen la meva vida d’ençà de la meva joventut, que des del començament vaig passar entre la meva nació a Jerusalem. ¶ τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος, τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἐν Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, ¶ My <3450> manner <3303> <3767> of life <981> from <1537> my youth <3503>, which <3588> was <1096> (5637) at <575> the first <746> among <1722> mine <3450> own nation <1484> at <1722> Jerusalem <2414>, know <2467> (5758) all <3956> the Jews <2453>;