Fets 26v6 I ara se m’està jutjant a causa de l’esperança en la promesa feta per Déu als nostres pares, καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος,

Data: 
2017-06-06, dimarts
Comentari: 

Fets 26v6 I ara se m’està jutjant a causa de l’esperança en la promesa feta per Déu als nostres pares,καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος, And <2532> now <3568> I stand <2476> (5758) and am judged <2919> (5746) for <1909> the hope <1680> of the promise <1860> made <1096> (5637) of <5259> God <2316> unto <4314> our fathers <3962>: