Fets 26v14 I tots nosaltres vam caure a terra, i vaig escoltar una veu que em parlava en llengua hebraica: Saule, Saule, per què em persegueixes? T’és dur de reguitnar contra els agullons.  πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν π

Data: 
2017-06-14, dimecres
Comentari: 

Fets 26v14 I tots nosaltres vam caure a terra, i vaig escoltar una veu que em parlava en llengua hebraica: Saule, Saule, per què em persegueixes? T’és dur de reguitnar contra els agullons. πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν πρός με καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ, Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. And <1161> when we <2257> were <2667> <0> all <3956> fallen <2667> (5631) to <1519> the earth <1093>, I heard <191> (5656) a voice <5456> speaking <2980> (5723) unto <4314> me <3165>, and <2532> saying <3004> (5723) in the Hebrew <1446> tongue <1258>, Saul <4549>, Saul <4549>, why <5101> persecutest thou <1377> (5719) me <3165>? it is hard <4642> for thee <4671> to kick <2979> (5721) against <4314> the pricks <2759>.