Fets 26v18 perquè els obris els ulls, a fi que es converteixin de les tenebres a la llum, i de la potestat de Satanàs a Déu, perquè rebin la remissió dels pecats i l’herència entre els santificats per la fe en mi. ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ ἐπιστρέψαι

Data: 
2017-06-18, diumenge
Comentari: 

Fets 26v18 perquè els obris els ulls, a fi que es converteixin de les tenebres a la llum, i de la potestat de Satanàs a Déu, perquè rebin la remissió dels pecats i l’herència entre els santificats per la fe en mi.ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, καὶ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.To open <455> (5658) their <846> eyes <3788>, and to turn <1994> (5658) them from <575> darkness <4655> to <1519> light <5457>, and <2532> from the power <1849> of Satan <4567> unto <1909> God <2316>, that they <846> may receive <2983> (5629) forgiveness <859> of sins <266>, and <2532> inheritance <2819> among <1722> them which are sanctified <37> (5772) by faith <4102> that is in <1519> me <1691>.