Fets 26v19 ¶ Per tant, rei Agripa, no vaig ser desobedient a la visió celestial,  ¶ ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ·

Data: 
2017-06-19, dilluns
Comentari: 

Fets 26v19 ¶ Per tant, rei Agripa, no vaig ser desobedient a la visió celestial, ¶ ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ·¶ Whereupon <3606>, O king <935> Agrippa <67>, I was <1096> (5633) not <3756> disobedient <545> unto the heavenly <3770> vision <3701>: