Fets 26v21 Per aquesta causa els jueus, després d’haver-me agafat en el temple, em van intentar de matar.  ἕνεκα τούτων με οἱ Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι.

Data: 
2017-06-21, dimecres
Comentari: 

Fets 26v21 Per aquesta causa els jueus, després d’haver-me agafat en el temple, em van intentar de matar. ἕνεκα τούτων με οἱ Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ἐν τῷ ἱερῷ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι. For <1752> these causes <5130> the Jews <2453> caught <4815> (5642) me <3165> in <1722> the temple <2411>, and went about <3987> (5711) to kill <1315> (5670) me.