Fets 26v26 Perquè el rei n’està ben informat d’aquestes coses, a qui parlo amb gosadia perquè penso que no ignora cap d’aquestes coses, ja que això no ha tingut lloc en un racó.  ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λαν

Data: 
2017-06-26, dilluns
Comentari: 

 Fets 26v26 Perquè el rei n’està ben informat d’aquestes coses, a qui parlo amb gosadia perquè penso que no ignora cap d’aquestes coses, ja que això no ha tingut lloc en un racó. ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτόν τι τούτων οὐ πείθομαι οὐδέν· οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο. For <1063> the king <935> knoweth <1987> (5736) of <4012> these <5130> things, before <4314> whom <3739> also <2532> I speak <2980> (5719) freely <3955> (5740): for <1063> I am persuaded <3982> (5743) that <3756> none <5100> <3762> of these things <5130> are hidden <2990> (5721) from him <846>; for <1063> this thing <5124> was <2076> (5748) not <3756> done <4238> (5772) in <1722> a corner <1137>.