1r Reis 19v9 I allà entrà a la cova, i passà la nit allà. I, heus aquí, la paraula de Jahveh vingué a ell, i li digué: Què hi fas tu aquí, Elies?  וַיָּבֹא־שָׁ֥ם אֶל־הַמְּעָרָ֖ה וַיָּ֣לֶן שָׁ֑ם וְהִנֵּ֤ה דְבַר־יְהוָה֙ אֵלָ֔יו וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ מַה־לְּךָ֥ פ

Data: 
2017-08-23, dimecres
Comentari: 

1r Reis 19v9 I allà entrà a la cova, i passà la nit allà. I, heus aquí, la paraula de Jahveh vingué a ell, i li digué: Què hi fas tu aquí, Elies? וַיָּבֹא־שָׁ֥ם אֶל־הַמְּעָרָ֖ה וַיָּ֣לֶן שָׁ֑ם וְהִנֵּ֤ה דְבַר־יְהוָה֙ אֵלָ֔יו וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ מַה־לְּךָ֥ פֹ֖ה אֵלִיָּֽהוּ׃  And he came <0935> (08799) thither unto a cave <04631>, and lodged <03885> (08799) there; and, behold, the word <01697> of the LORD <03068> came to him, and he said <0559> (08799) unto him, What doest thou here, Elijah <0452>?