Romans 3v5 Però si la nostra injustícia fa ressaltar la justícia de Déu, què direm? ¿És Déu potser injust en infligir la seva ira? Parlo humanament.  εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν (κατὰ

Data: 
2017-09-05, dimarts
Comentari: 

Romans 3v5 Però si la nostra injustícia fa ressaltar la justícia de Déu, què direm? ¿És Déu potser injust en infligir la seva ira? Parlo humanament. εἰ δὲ ἡ ἀδικία ἡμῶν Θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησι, τί ἐροῦμεν; μὴ ἄδικος ὁ Θεὸς ὁ ἐπιφέρων τὴν ὀργήν (κατὰ ἄνθρωπον λέγω);But <1161> if <1487> our <2257> unrighteousness <93> commend <4921> (5719) the righteousness <1343> of God <2316>, what <5101> shall we say <2046> (5692)? <3361> Is God <2316> unrighteous <94> who taketh <2018> (5723) vengeance <3709>? (I speak <3004> (5719) as <2596> a man <444