Romans 3v6 De cap manera! Altrament, com judicaria Déu el món?  μὴ γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμον;

Data: 
2017-09-06, dimecres
Comentari: 

 Romans 3v6 De cap manera! Altrament, com judicaria Déu el món? μὴ γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ ὁ Θεὸς τὸν κόσμον; God forbid <3361> <1096> (5636): for then <1893> how <4459> shall <2919> <0> God <2316> judge <2919> (5692) (5719) the world <2889>?