Romans 3v10 Com està escrit: No hi ha ningú just, ni un.  καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς·

Data: 
2017-09-10, diumenge
Comentari: 

Romans 3v10 Com està escrit: No hi ha ningú just, ni un. καθὼς γέγραπται ὅτι Οὐκ ἔστι δίκαιος οὐδὲ εἷς·As <2531> it is written <1125> (5769), <3754> There is <2076> (5748) none <3756> righteous <1342>, no, not <3761> one <1520>: