Romans 3v12 Tots s’han desviat, alhora s’han fet inútils: no hi ha ningú que actuï amb benignitat, no n’hi ha ni un de sol.  πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός·

Data: 
2017-09-12, dimarts
Comentari: 

 Romans 3v12 Tots s’han desviat, alhora s’han fet inútils: no hi ha ningú que actuï amb benignitat, no n’hi ha ni un de sol. πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός· They are <1578> <0> all <3956> gone out of the way <1578> (5656), they are <889> <0> together <260> become unprofitable <889> (5681); there is <2076> (5748) none <3756> that doeth <4160> (5723) good <5544>, no, not <3756> one <2076> (5748) <2193> <1520>.